Zgłoszenie do urzędu skarbowego


Zgłoszenie liczby i miejsca używania kas fiskalnych

Jeszcze przed rozpoczęciem ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej przedsiębiorca powinien złożyć odpowiednie zgłoszenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pismo takie służy do określenia całkowitej liczby kas, które będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie, oraz do wskazania miejsc – adresów – instalacji sprzętu.

Poniżej do pobrania „Zgłoszenie o miejscu instalacji oraz ilości kas fiskalnych”

Zawiadomienie Urzędu Skarbowego o instalacji kasKliknij na ikonkę aby pobrać

Po poinformowaniu Urzędu Skarbowego w ciągu 7 dni od daty instalacji napisanej w zgłoszeniu musimy zakupić urządzenie fiskalne (kasę lub drukarkę) oraz dokonać fiskalizacji.
Proces ten jest wykonywany przez serwisanta w firmie która sprzedała kasę fiskalną i polega na wprowadzeniu na trwałe do pamięci urządzenia nr NIP firmy.
Jest to proces nieodwracalny.

Po fiskalizacji serwisant wydaje „zgłoszenie o fiskalizacji”

które w terminie 7 dni należy dostarczyć do właściwego Urzędu Skarbowego.
Wzór takiego zgłoszenia poniżej:

ZgłoszenieKliknij na ikonkę aby pobrać